Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Rekommenderad förvaring

Forsteo ska alltid förvaras i kylskåp (2°C till 8°C).Om pennan har lämnats utanför kylskåpet, placera den tillbaka i kylskåpet och kontakta oss.

SE_cFAQ_TER1004_RECOMMENDED_STORAGE
SE_cFAQ_TER1004_RECOMMENDED_STORAGE
en-GB

What are the correct storage conditions for teriparatide? 

Store in a refrigerator (2°C – 8°C) at all times. The pen should be returned to the refrigerator immediately after use.1

Do not freeze the pen. Avoid placing the pens close to the ice compartment of the refrigerator to prevent freezing.2

Do not store the pen with the needle attached.1

What should be done if teriparatide is frozen?

If the medicine has been frozen, throw the device away and use a new pen.3

What should be done if teriparatide is not stored as recommended?

If Forsteo was accidentally exposed to temperatures outside recommended range of temperature, please 

  • return the pen to the recommended temperature conditions and
  • contact us for an assessment to determine if the product is still acceptable to use.

You will be asked to provide the maximum and/or minimum temperature conditions and the total time of exposure outside the approved temperature range.

References

1Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

3Forsteo [user manual]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 10, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss