Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Rekommenderad förvaring

Forsteo ska alltid förvaras i kylskåp (2°C till 8°C).

Special Precautions for Storage

Store in a refrigerator (2°C – 8°C) at all times. The pen should be returned to the refrigerator immediately after use.1

Do not freeze Forsteo. Avoid placing the pens close to the ice compartment of the refrigerator to prevent freezing.2

Do not use Forsteo if it is, or has been, frozen.2

Do not store the injection device with the needle attached.1

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M10 10


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss