Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Rekommenderad dos

Den rekommenderade dosen Forsteo är 20 mikrogram administrad en gång dagligen

Further Information

The maximum total duration of treatment with Forsteo should be 24 months. The 24-month course of Forsteo should not be repeated over a patient’s lifetime.1

Patients should receive supplemental calcium and vitamin D supplements if dietary intake is inadequate.1

Following cessation of Forsteo therapy, patients may be continued on other osteoporosis therapies.1

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 18, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss