Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Rekommenderad behandlingstid

Den rekommenderade behandlingstiden på 24 månader bör inte överskridas.

Further Information from Summary of Product Characteristics

The maximum total duration of treatment with Forsteo should be 24 months. The 24-month course of Forsteo should not be repeated over a patient’s lifetime.1

Following cessation of Forsteo therapy, patients may be continued on other osteoporosis therapies.1

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn March 03, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss