Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Registrerade indikationer

Forsteo är indicerat för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och män med ökad risk för frakturer, samt för behandling av osteoporos i samband med kronisk systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinnor och män med ökad risk för frakturer.

Summary of Product Characteristics

Forsteo is indicated in adults:1

  • Treatment of osteoporosis in postmenopausal women and in men at increased risk of fracture. In postmenopausal women, a significant reduction in the incidence of vertebral and nonvertebral fractures but not hip fractures has been demonstrated.

  • Treatment of osteoporosis associated with sustained systemic glucocorticoid therapy in women and men at increased risk for fracture.

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M11 11


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss