Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Korta tillfälligt avbrott

Den rekommenderade dosen Forsteo är 20 mikrogram administrerad en gång dagligen. Effekten av ett kort tillfälligt behandlingsavbrott är okänd.

Further Information

Safety

Missing an injection is not anticipated to cause withdrawal reactions.

Rate of compliance in the pivotal study

In the clinical trial investigating efficacy and safety in postmenopausal women with osteoporosis, the average rate of compliance with the regimen of injections, assessed on the basis of returned medication, ranged from 79 to 83 % at each visit.1

In result, the known efficacy has been established including a number of patients who have missed some injections. Whether or not efficacy was different in patients administering all injections versus patients missing some injections, is unknown. 

Recommendation for forgotten or missed Injection

If you forget or cannot take Forsteo at your usual time, take it as soon as possible on that day.2

  • Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

  • Do not take more than one injection in the same day.

  • Do not try to make up for a missed dose.

References

1. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fracturesand bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med.2001;344(19):1434-1441.

2. Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn November 11, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss