Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Kliniska tester under behandling

Produktresumén för Forsteo anger inte specifika blodprovstagningar för övervakning; dock erbjuder tillgänglig litteratur förslag på tester för övervakning under behandlingen.

Forsteo (teriparatide): Follow up tests to Teriparatide Therapy

Follow up tests to teriparatide therapy that may be utilized include1

  • total serum calcium

    • If symptoms such as nausea, vomiting, constipation, lower energy, or muscle weakness arise, as these may be signs of high blood calcium

  • LS and TH BMD by DXA after 24 months of therapy.1

References

1. Miller PD, Bilezikian JP, Deal C, et al. Clinical use of teriparatide in the real world: initial insights. Endocr Pract. 2004;10(2):139-148. http://dx.doi.org/10.4158/EP.10.2.139

Glossary

BMD = bone mineral density

DXA = dual-energy x-ray absorptiometry

LS = lumbar spine

TH = total hip

Datum fӧr senaste ӧversyn January 21, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss