Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Kliniska tester före behandling

Produktresumén för Forsteo anger kontraindikationer som kan behöva undersökas innan forsteobehandling påbörjas. Tillgänglig litteratur ger förslag på kliniska undersökningar före behandling.

Forsteo Contraindications

The contraindications are:1

 • Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients

 • Pregnancy and breast-feeding

 • Pre-existing hypercalcaemia

 • Severe renal impairment

 • Metabolic bone diseases (including hyperparathyroidism and Paget’s disease of the bone) other than primary osteoporosis or glucocorticoid-induced osteoporosis.

 • Unexplained elevations of alkaline phosphatase

 • Prior external beam or implant radiation therapy to the skeleton

 • Patients with skeletal malignancies or bone metastases should be excluded from treatment with teriparatide

Clinical work Up prior to Initiating Teriparatide Therapy

Clinical tests that may be conducted prior to initiating therapy with teriparatide include

 • LS and TH BMD by DXA

 • total serum calcium

 • ALP

 • BSAP or serum OC

 • NTX or CTX

 • serum uric acid

 • 25-hydroxyvitamin D

 • parathyroid hormone, and

 • CrCl.2

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Miller PD, Bilezikian JP, Deal C, et al. Clinical use of teriparatide in the real world: initial insights. Endocr Pract. 2004;10(2):139-148. http://dx.doi.org/10.4158/EP.10.2.139

Glossary

ALP = bone alkaline phosphatase

BMD = bone mineral density

BSAP = bone-specific alkaline phosphatase

CrCl = creatinine clearance

CTX = Type I collagen cross-linked C-telopeptide

DXA = dual-energy x-ray absorptiometry

LS = lumbar spine

NTX = N-telopeptide of collagen cross-links

OC = osteocalcin

TH = total hip

Datum fӧr senaste ӧversyn January 21, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss