Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Injektionstid

Forsteo ska administreras en gång dagligen. Att injicera vid ungefär samma tidpunkt varje dag hjälper till att komma ihåg att ta läkemedlet. Det finns ingen allmän rekommendation för en viss tid på dagen.

Further information

Forsteo can be injected at meal times.1

Physicians treating patients who suffer adverse drug reactions can try an injection at bed time. Decision on treatment remains at the discretion of prescribing physician.

References

1. Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn November 11, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss