Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Behandling i mer än 24 månader

Den maximala totala behandlingstiden med Forsteo är 24 månader. Denna 24-månaders behandling bör inte upprepas under patientens livstid.

Summary of Product Characteristics

Following cessation of Forsteo therapy, patients may be continued on other osteoporosis therapies.1

Studies in rats indicate an increased incidence of osteosarcoma with long-term administration of teriparatide. Until further clinical data become available, the recommended treatment time of 24 months should not be exceeded.1

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn March 03, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss