Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Användning utöver 28 sammanhängande dagar

Forsteo får endast användas i sammanlagt 28 dagar från det att injektionspennan tagits i användning.

SE_cFAQ_TER001_2_USE_BEYOND_28_DAYS
SE_cFAQ_TER001_2_USE_BEYOND_28_DAYS
en-GB

Summary of Product Characteristics

You can use Forsteo for up to 28 days after the first injection, as long as the pen is stored in a refrigerator (2°C to 8°C).1

Each pen should be properly disposed of after 28 days, even if it is not completely empty.1

Chemical, physical and microbiological in-use stability has been demonstrated for 28 days at 2-8°C. Once opened, the product may be stored for a maximum of 28 days at 2°C to 8°C. Other in-use storage times and conditions are the responsibility of the user.2

References

1Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn November 11, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss