Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Användning hos patienter med myelom

Användning av Forsteo hos patienter med multipelt myelom är inte godkänd.

Further information

Patients with skeletal malignancies or bone metastases should be excluded from treatment with teriparatide (contraindication).1

Osteoporosis or pathological fracture may be one of the first signs of multiple myeloma. Rapidly declining bone mineral density or low trauma pathological fracture may warrant further evaluation, including testing for monoclonal gammopathy.2

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Faiman B, Licata AA. New tools for detecting occult monoclonal gammopathy, a cause of secondary osteoporosis. Cleve Clin J Med. 2010;77(4):273-278. https://mdedge-files-live.s3.us-east-2.amazonaws.com/files/s3fs-public/issues/articles/media_12ffa61_273.pdf

Datum fӧr senaste ӧversyn March 03, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss