Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Användning hos patienter med Monoklonal gammopati av obestämd signifikans [MGUS]

Patienter med MGUS löper risk för progression till multipelt myelom eller relaterade maligniteter. Patienter med skelettcancer eller benmetastaser ska uteslutas från behandling med Forsteo (kontraindikation).

Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance

Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) has an approximately 1% per year risk for progression to multiple myeloma or related malignancies.1 

If a patient has MGUS with a likelihood of progression to multiple myeloma, the clinician may consider not prescribing teriparatide.

Risk factors for a patient with MGUS to progress to multiple myeloma or related malignancies include

  • younger age2

  • size of the M protein when diagnosed1

  • abnormal serum free light chain ration3

  • presence of IgM or IgA M protein1

  • more than 5% bone marrow plasma cells1

  • presence of Bence Jones proteinuria1

  • polyclonal immunoglobulin reduction1, and

  • elevated sedimentation rate.1

References

1. Kyle RA, Rajkumar SV. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and smouldering multiple myeloma: emphasis on risk factors for progression. Br J Haematol. 2007;139(5):730-743. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2141.2007.06873.x

2. Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, et al. Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined significance. N Engl J Med. 2006;354(13):1362-1369. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa054494

3. Rajkumar SV, Kyle RA, Therneau TM, et al. Serum free light chain ratio is an independent risk factor for progression in monoclonal gammopathy of undetermined significance. Blood. 2005;106(3):812-817. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2005-03-1038

Glossary

BMD = bone mineral density

IgA = immunoglobulin A

IgM = immunoglobulin M

M = monoclonal

MGUS = monoclonal gammopathy of undetermined significance

Datum fӧr senaste ӧversyn March 03, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss