Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Antal doser i en penna

Forsteo innehåller tillräckligt med medicin för 28 dagar i följd plus 2-3 extra doser som en reserv ifall en extra dos behövs, till exempel för återställning av Forsteo-pennan. Kassera efter 28 dagar.

Further information

Each pen should be properly disposed of after 28 days, even if it is not completely empty.1

References

1. Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 11, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss