Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Andra kompatibla kanyler än BD

Vi rekommenderar att Forsteo används med kanyler från Becton Dickinson (BD). Forsteo har också testats med Novo (30 och 32 G) och Terumo (33 G) nålar. De kan också användas med Forsteo.

Additional information on needles

Needles are not supplied with Forsteo. Forsteo can be used with insulin pen injection needles.1

The decision on needle gauge and length remains at the discretion of the physician or pharmacist.2

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Forsteo [user manual]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M10 08


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss