Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Allmän information om Forsteo injektionspenna

Forsteo är en förfylld engångspenna som innehåller 2,4 ml lösning, tillräckligt för 28 doser på 20 mikrogram (per 80 mikroliter). Se bruksanvisningen för instruktioner om hur du använder pennan.

Further information

No needles are supplied with the product. The device can be used with insulin pen injection needles.1

We recommend to use Forsteo with Becton Dickinson and Company (BD) needles.2

Do not store the injection device with the needle attached.1

Store in a refrigerator (2°C – 8°C) at all times. The pen should be returned to the refrigerator immediately after use.1

Do not freeze.1

Dispose of the device 28 days after first use.3

Each Forsteo pack is provided with a user manual that fully describes the use of the pen.1

Please refer to the user manual for instructions on how to use the pen.1

Get the User Manual

Forsteo pre-filled pen User Manual

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

3. Forsteo [user manual]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 11, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss