Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Administrering varannan dag

Forsteo är inte registrerad för administrering varannan dag och denna typ av dosering rekommenderas inte. Lilly-sponsrade kliniska prövningar har endast utvärderat effekten och säkerheten vid administrering en gång dagligen av teriparatid.

Further Information

When the individual clinical decision was made to start a treatment with teriparatide in a patient, the recommended dose is 20 mcg teriparatide once daily since the summary of product information does not list other doses of teriparatide for particular situations or specific patient populations.1

Posology according to Summary of Product Characteristics

The recommended dose of Forsteo is 20 micrograms administered once daily.1

The maximum total duration of treatment with Forsteo should be 24 months. The 24-month course of Forsteo should not be repeated over a patient’s lifetime.1

Patients should receive supplemental calcium and vitamin D supplements if dietary intake is inadequate.1

Following cessation of Forsteo therapy, patients may be continued on other osteoporosis therapies.1

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 10, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss