Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): Abrupt utsättning

Säkerhetsaspekter i samband med tillfälligt avbrott eller abrupt utsättande av teriparatidebehandling har inte identifierats.

Further information

Lilly has not identified any safety concerns, including adverse reactions or side effects, associated with temporary interruption or withdrawal of teriparatide therapy during our clinical studies or follow-up analyses.1-6

The recommended treatment time is 24 months.7

References

1. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2001;344(19):1434-1441. http://dx.doi.org/10.1056/nejm200105103441904

2. Orwoll ES, Scheele WH, Paul S, et al. The effect of teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)] therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res. 2003;18(1):9-17. http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2003.18.1.9

3. Lindsay R, Scheele WH, Neer R, et al. Sustained vertebral fracture risk reduction after withdrawal of teriparatide in postmenopausal women with osteoporosis. Arch Intern Med. 2004;164(18):2024-2030. http://dx.doi.org/10.1001/archinte.164.18.2024

4. Saag KG, Shane E, Boonen S, et al. Teriparatide or alendronate in glucocorticoid-induced osteoporosis. N Engl J Med. 2007;357(20):2028-2039. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa071408

5. Silverman S, Miller P, Sebba A, et al. The direct assessment of nonvertebral fractures in community experience (DANCE) study: 2-year nonvertebral fragility fracture results. Osteoporos Int. 2013;24(8):2309-2317. http://dx.doi.org/10.1007/s00198-013-2284-y

6. Saag KG, Zanchetta JR, Devogelaer JP, et al. Effects of teriparatide versus alendronate for treating glucocorticoid-induced osteoporosis: thirty-six-month results of a randomized, double-blind, controlled trial. Arthritis Rheum. 2009;60(11):3346-3355. http://dx.doi.org/10.1002/art.24879

7. Forsteo [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

Lilly = Eli Lilly and Company

Datum fӧr senaste ӧversyn November 11, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss