Forsteo ® (teriparatid)

För fullständig produktresumé för Forsteo® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Forsteo® (teriparatid): 24-månaders behandling får inte upprepas

Den maximala totala behandlingstiden med Forsteo bör vara 24 månader. Forsteos 24-månaders behandling bör inte upprepas under patientens livstid.

Further Information from Summary of Product Characteristics

Studies in rats indicate an increased incidence of osteosarcoma with long-term administration of teriparatide. Until further clinical data become available, the recommended treatment time of 24 months should not be exceeded.1

Following cessation of Forsteo therapy, patients may be continued on other osteoporosis therapies.1

References

1. Forsteo [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn March 03, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss