Emgality ® (galkanezumab)

För fullständig produktresumé för Emgality® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Emgality® ▼ (galcanezumab): Utgångsdatum

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter EXP.

Additional Information

The expiry date refers to the last day of that month. 1

Lilly can only guarantee that the medicine is still safe and effective up to the expiration date.2 The product expires on the last day of the month reflected in the expiration date month and year format printed on the label and packaging (e.g.,”3-2021” means the medicine expires on March 31, 2021).2

References

1. Emgality [package leaflet]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 15, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss