Emgality ® (galkanezumab)

För fullständig produktresumé för Emgality® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Emgality® ▼ (galcanezumab): Kontraindikationer

Galcanezumab är kontraindicerat hos patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

List of excipients

The excipients of galcanezumab include the following: 

  • L-histidine

  • L-histidine hydrochloride monohydrate

  • Polysorbate 80

  • Sodium chloride Water for injections1

Special warning related to hypersensitivity reactions

Serious hypersensitivity reactions including cases of anaphylaxis, angioedema and urticaria have been reported. If a serious hypersensitivity reaction occurs, administration of galcanezumab should be discontinued immediately and appropriate therapy initiated.1

References

1. Emgality [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M10 06


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss