Emgality ® (galkanezumab)

För fullständig produktresumé för Emgality® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Emgality® ▼ (galcanezumab): Information om borttagning av locket

åt skyddet vara på tills du är klar att injicera.

Uncapping the Pen

The Instructions for Use of Emgality mentions the following

Make sure the pen is locked. Leave the base cap on until you are ready to inject.

  • When you are ready to inject, twist off the base cap and throw it away in the bin.

  • Do not put the base cap back on – this could damage the needle.

  • Do not touch the needle.1

What if the base cap is accidentally removed

The medicine must be injected immediately after the base cap is removed. The base cap should not be removed until ready to inject the dose. Here is why:

  • If the base cap is removed and the injection is not given immediately, the medicine can dry in the needle pathway. This can cause the needle to clog. If the needle is clogged, the pen will not deliver the dose.

  • The base cap keeps the needle sterile and protects the patient from an accidental needlestick. The pen should not be stored without the base cap on it because dirt or bacteria can get into the needle.2

If the base cap was removed and it is not time for the injection, the pen should be disposed and a new one should be used.2 

What if the pen is unlocked and the teal injection button is pressed before twisting off the base cap

The base cap should not be removed. The pen should be disposed and a new one should be used.1

The instructions for using the pen included with the Package Leaflet, must be followed carefully. The pre-filled pen is for total use only.3

After training, patients may self-inject galcanezumab if a healthcare professional determines that it is appropriate. 3

References

1. Emgality [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

3. Emgality [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 15, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss