Emgality ® (galkanezumab)

För fullständig produktresumé för Emgality® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Emgality® ▼ (galcanezumab): Halveringstid

Halveringstiden för galcanezumab var 27 dagar.

Additional Pharmacokinetic Characteristics

As a humanised IgG4 monoclonal antibody, galcanezumab is expected to be degraded into small peptides and amino acids via catabolic pathways in the same manner as endogenous IgG.1

Based on a population PK analysis, the apparent clearance of galcanezumab was approximately 0.008 L/hour and the half life of galcanezumab was 27 days.1

References

1. Emgality [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

IgG4 = immunoglobulin G (subclass) 4

IgG = immunoglobulin G

CL/F = apparent clearance

PK = pharmacokinetics

t1/2 = elimination half-life

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M07 29


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss