Emgality ® (galkanezumab)

För fullständig produktresumé för Emgality® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Emgality® ▼ (galcanezumab): Dosbekräftelse

Den förfyllda pennan har visuella och hörbara signaler för att bekräfta att injektionen var framgångsrik.

How to tell if an Injection is complete

The Instructions for Use state the following:

After you press the teal injection button, you will hear 2 loud clicks.

  • Press and hold the teal injection button; you will hear a loud click

  • You will hear a second click in about 5 to 10 seconds after the first one.

  • This second click tells you that the injection is complete. 1

You will know the injection is complete when you can see the grey plunger at the top of the clear base. 1

What if more than 2 Clicks are heard during the Injection - 2 loud Clicks and a soft One. Is the Injection complete? 

Some patients may hear a soft click right before the second loud click. That is normal operation of the pen. The pen should not be removed from the skin until the second loud click is heard.1

Patients with vision or hearing problems should not use the pen without help from a caregiver.1

The instructions for using the pen included with the Package Leaflet, must be followed carefully. The pre-filled pen is for total use only.2

After training, patients may self-inject galcanezumab if a healthcare professional determines that it is appropriate. 2

References

1. Emgality [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Emgality [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn March 18, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss