Emgality ® (galkanezumab)

För fullständig produktresumé för Emgality® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Emgality® ▼ (galcanezumab): Avfallshantering

Kassera pennan eller sprutan i en behållare för vassa föremål.

Additional information

After the medicine has been injected, the base cap of the pen or the needle cap of the syringe should not be placed back onto the device. They can be thrown away in the bin.1

The pen or syringe should be disposed in a sharps disposal container. Patients should follow the instructions of their doctor, pharmacist or nurse for device disposal.1

Used or unused pens or syringes or sharps container should not be recycled.1,2

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.3

References

1. Emgality [instructions for use]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

3. Emgality [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

Datum fӧr senaste ӧversyn February 15, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss