Cyramza ® (ramucirumab)

För fullständig produktresumé för Cyramza® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cyramza® (ramucirumab): Nedsatt njurfunktion

Kliniska data tyder på att inga dosjusteringar krävs hos patienter med mild, måttlig eller gravt nedsatt njurfunktion.

Detailed Information

There have been no formal studies with ramucirumab in patients with renal impairment. Clinical data suggest that no dose adjustments are required in patients with mild, moderate or severe renal impairment. No dose reductions are recommended.1

Based on the results of the PopPK analysis, ramucirumab exposure was similar in patients with mild renal impairment (calculated CrCl ≥60 to <90 mL/min), moderate renal impairment (CrCl ≥30 to <60 mL/min), or severe renal impairment (CrCl <30 mL/min) as compared to patients with normal renal function (CrCl ≥90 mL/min).1

References

1. Cyramza [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

CrCL = creatinine clearance

PopPK = population pharmacokinetic 

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M08 15


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss