Cyramza ® (ramucirumab)

För fullständig produktresumé för Cyramza® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cyramza® (ramucirumab): Minimumdos av Bevacizumab före RAISE

För att delta i RAISE-studien, måste patienterna ha fått minst 2 doser bevasizumab i första linjen.

Study Design

The RAISE trial was a phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial that evaluated FOLFIRI and ramucirumab vs FOLFIRI and placebo in the second-line treatment of patients with mCRC who had progressed on first-line combination therapy with bevacizumab, oxaliplatin, and a fluoropyrimidine. Patients were randomly assigned in a 1:1 ratio (stratified by region, KRAS mutation status, and time to PD after beginning first-line treatment) to receive IV infusions of either FOLFIRI plus ramucirumab 8 mg/kg (n=536) or FOLFIRI plus placebo (n=536) once every 2 weeks.1

Minimum Prior Bevacizumab

Inclusion criteria for the RAISE trial required at least 2 doses of bevacizumab as part of the first-line therapy. In addition, a patient must have received at least 1 cycle of first-line therapy that included bevacizumab, oxaliplatin, and a fluoropyrimidine in the same cycle.1

References

1. Tabernero J, Yoshino T, Cohn AL, et al. Ramucirumab versus placebo in combination with second-line FOLFIRI in patients with metastatic colorectal carcinoma that progressed during or after first-line therapy with bevacizumab, oxaliplatin, and a fluoropyrimidine (RAISE): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 study. Lancet Oncol. 2015;16(5):499-508. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(15)70127-0

Glossary

FOLFIRI = irinotecan, folinic acid, and 5-fluorouracil

IV = intravenous

KRAS = Kirsten rat sarcoma viral oncogene

mCRC = metastatic colorectal cancer

PD = progressive disease

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M10 01


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss