Cyramza ® (ramucirumab)

För fullständig produktresumé för Cyramza® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cyramza® (ramucirumab): Infusionstid

Ramucirumab administreras under cirka 60 minuter. För att uppnå den nödvändiga infusionstiden på cirka 60 minuter bör den maximala infusionshastigheten på 25 mg/minut inte överskridas, istället bör infusionstiden ökas.

SE_cFAQ_RAM1002_INFUSION_TIME
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_RAM1002_INFUSION_TIME
en-GB

Further information

After dilution, ramucirumab is administered as an intravenous infusion over approximately 60 minutes. It should not be administered as an intravenous bolus or push. To achieve the required infusion duration of approximately 60 minutes, the maximum infusion rate of 25 mg/minute should not be exceeded, instead the infusion duration should be increased. The patient should be monitored during infusion for signs of infusion-related reactions and the availability of appropriate resuscitation equipment should be ensured.1 

References

1Cyramza [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M04 06


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss