Cymbalta ® (duloxetin)

För fullständig produktresumé för Cymbalta® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cymbalta (duloxetin): Terapeutiska indikationer

Cymbalta är indicerat för behandling av egentlig depression, smärtsam diabetesneuropati samt generaliserat ångestsyndrom hos vuxna

Treatment of major depressive disorder.

Treatment of diabetic peripheral neuropathic pain.

Treatment of generalised anxiety disorder.

Cymbalta is indicated in adults.

REFERENCE

Cymbalta [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M12 10

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss