Cymbalta ® (duloxetin)

För fullständig produktresumé för Cymbalta® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cymbalta (duloxetin): Kontraindikationer

Cymbalta (duloxetin) skall inte användas hos vissa patienter

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1.

Concomitant use of Cymbalta with non-selective, irreversible monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) is contraindicated.

Liver disease resulting in hepatic impairment.

Cymbalta should not be used in combination with fluvoxamine, ciprofloxacin or enoxacin (i.e., potent CYP1A2 inhibitors), since the combination results in elevated plasma concentrations of duloxetine.

Severe renal impairment (creatinine clearance <30 ml/min).

The initiation of treatment with Cymbalta is contraindicated in patients with uncontrolled hypertension that could expose patients to a potential risk of hypertensive crisis.

Reference

Cymbalta [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 10, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss