Cymbalta ® (duloxetin)

För fullständig produktresumé för Cymbalta® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cymbalta (duloxetin): Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier om effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Cymbalta may be associated with sedation and dizziness. Patients should be instructed that if they experience sedation or dizziness they should avoid potentially hazardous tasks such as driving or operating machinery.

REFERENCE

Cymbalta [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.Datum fӧr senaste ӧversyn December 28, 2018


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss