Cialis ® (tadalafil)

För fullständig produktresumé för Cialis® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cialis (tadalafil): Terapeutiska indikationer

Cialis är indicerat för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män

Treatment of erectile dysfunction in adult males.

In order for tadalafil to be effective for the treatment of erectile dysfunction, sexual stimulation is required.

5 mg only: Treatment of the signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia in adult males.

Cialis is not indicated for use by women.

REFERENCE

Cialis [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M10 29


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss