Cialis ® (tadalafil)

För fullständig produktresumé för Cialis® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cialis (tadalafil): Synstörningar och NAION

Cialis är kontraindicerat hos patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION)

Cialis is contraindicated in patients who have loss of vision in one eye because of NAION, regardless of whether this episode was in connection or not with previous PDE5 inhibitor exposure.

Vision

Visual defects and cases of NAION have been reported in connection with the intake of Cialis and other PDE5 inhibitors. Analyses of observational data suggest an increased risk of acute NAION in men with erectile dysfunction following exposure to tadalafil or other PDE5 inhibitors. As this may be relevant for all patients exposed to tadalafil, the patient should be advised that in case of sudden visual defect, he should stop taking Cialis and consult a physician immediately

REFERENCE

Cialis [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M09 26


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss