Cialis ® (tadalafil)

För fullständig produktresumé för Cialis® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cialis (tadalafil): Förteckning över hjälpämnen

Förteckning över hjälpämnen av Cialis

Tablet core:

lactose monohydrate

croscarmellose sodium

hydroxypropylcellulose

microcrystalline cellulose

sodium laurilsulfate

magnesium stearate

2.5 mg Film-coat:

lactose monohydrate

hypromellose

triacetin

titanium dioxide (E171)

iron oxide yellow (E172)

iron oxide red (E172)

talc

5 mg, 10 mg and 20 mg Film-coat:

lactose monohydrate

hypromellose

triacetin

titanium dioxide (E171)

iron oxide yellow (E172)

talc

(Cialis Summary of Product Characteristics [SPC])

REFERENCE

Cialis [Summary of Product Characteristics]. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.

Datum fӧr senaste ӧversyn 2018 M10 29


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss