Cialis ® (tadalafil)

För fullständig produktresumé för Cialis® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Cialis (tadalafil) : Dela eller krossa tabletten

Cialis finns tillgängligt som filmdragerade tabletter utan skåra och bör inte delas eller krossas.

Cialis® (tadalafil) tablets should be swallowed whole with some water. The tablets can be taken with or without food (Cialis Package Leaflet).


Splitting or crushing may result in the patient receiving more or less than the desired dose.


Data are not available to support any alternative dosing options beyond specific dosing/administration according to the approved tadalafil label.References


CIALIS Package leaflet: Information for the user, Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V.


Datum fӧr senaste ӧversyn September 04, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss