Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Verkningsmekanism

Glukagon höjer blodsockerkoncentration genom att aktivera hepatiska glukagonreceptorer, vilket stimulerar nedbrytning av glykogen och frisättning av glukos från levern.

Detailed Information

Glucagon increases blood glucose concentration by activating hepatic glucagon receptors, thereby stimulating glycogen breakdown and release of glucose from the liver. Hepatic stores of glycogen are necessary for glucagon to produce an anti-hypoglycaemic effect.1

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

BG = blood glucose

Datum fӧr senaste ӧversyn July 24, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss