Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Överkänslighet och allergiska reaktioner

Överkänslighet och allergiska reaktioner har rapporterats med glukagon. Glukagon näspulver är kontraindicerat för patienter med en tidigare överkänslighetsreaktion mot glukagon.

Detailed Information

Nasal Glucagon is contraindicated in patients with known hypersensitivity to glucagon or to any of the excipients.1

Allergic reactions, which have been reported with injectable glucagon, may occur and include generalised rash, and in some cases anaphylactic shock with breathing difficulties, and hypotension. 1

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn July 24, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss