Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Överdos

Om överdosering av glukagon näspulver inträffar kan patienten uppleva gastrointestinala eller kardiella effekter, och serumkaliumnivåer ska övervakas.

Detailed Information

If overdosage occurs with [Preferred Product Name], the patient may experience

  • nausea

  • vomiting

  • inhibition of GI tract motility

  • increase in BP, and

  • increase in pulse rate.1

In case of suspected overdosing, serum potassium levels

  • may decrease

  • should be monitored, and

  • should be corrected if needed.1

If the patient develops a dramatic increase in BP, non-selective α-adrenergic blockade has been shown to be effective in lowering BP for the short time that control would be needed.1

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

BP = blood pressure

GI = gastrointestinal

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn July 24, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss