Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Utgångsdatum

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som står på kartongen, tuben och endosbehållaren efter UTG. DAT. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Additional Information

Medicine must not be used if it has expired. Lilly can only guarantee that the medicine is safe and effective up to the expiration date.1

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Datum fӧr senaste ӧversyn October 02, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss