Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Passiv absorption

Glukagon näspulver absorberas passivt via nässlemhinnan.

Detailed information

The Nasal Glucagon powder is absorbed passively through the nasal mucosa, and delivery does not require the person to be conscious or to inhale.1-3

Nasal Glucagon is a 3 mg glucagon dry nasal powder. It is delivered via a nasal dosing device that

  • is ready-to-use and requires no reconstitution

  • is a compact, portable, single-use, drug-device combination, and 

  • does not require a person to inhale.1,2

References

1. Rickels MR, Ruedy KJ, Foster NC, et al; T1D Exchange Intranasal Glucagon Investigators. Intranasal glucagon for treatment of insulin-induced hypoglycemia in adults with type 1 diabetes: a randomized crossover noninferiority study. Diabetes Care. 2016;39(2):264-270. https://doi.org/10.2337/dc15-1498

2. Sherr JL, Ruedy KJ, Foster NC, et al; T1D Exchange Intranasal Glucagon Investigators. Glucagon nasal powder: a promising alternative to intramuscular glucagon in youth with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2016;39(4):555-562. https://doi.org/10.2337/dc15-1606

3. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss