Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Information om latex

Baqsimi innehåller inte naturlig gummilatex eller torrt naturgummi.

NG does not contain natural rubber latex or dry natural rubber. 1

NG is not exposed to natural rubber latex or dry natural rubber materials during the manufacturing process.1

References

1. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn September 18, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss