Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Endosbehållare, irritation

Extrakten av polypropylenhartsen i glukagon näspulvrets endosbehållare är inte cytotoxiska, och de orsakar inte dermal sensitering eller irritation i djurmodeller.

Detailed Information

The extracts of the polypropylene resin of the NG single-dose container do not cause irritation when applied topically or intracutaneously in animal models. They are not cytotoxic, nor do they result in dermal sensitization.1

References

1. Reno FE, Edwards CN, Bendix Jensen M, et al. Needle-free nasal delivery of glucagon for treatment of diabetes-related severe hypoglycemia: toxicology of polypropylene resin used in delivery device. Cutan Ocul Toxicol. 2016;35(3):242-247. http://dx.doi.org/10.3109/15569527.2015.1089884

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn July 24, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss