Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Dosbekräftelse

Endosbehållaren med glukagon för nasalt bruk är försedd med visuella signaler för att bekräfta att administreringen av dosen har fullbordats.

Successful administration

The dose is complete when the green line on the plunger no longer shows.1

Visual Indicators of Used vs Unused device

There are two visual indicators that the single-dose container has been used.

  • The shrink wrap on the container has been removed.

  • The green line on the plunger is not visible.2

Unsuccessful Administration

If the green line is still present, after attempting administration then the user may re-insert the single-dose container back into the nasal passage and press the plunger until the green line disappears.2

Remove the single-dose container from the tube. Do not press the plunger until ready to give the dose. 1

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn September 18, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss