Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Beskrivning

Glukagon för nasalt bruk är ett torrt glukagon näspulver som levereras via en användningsklar endosbehållare

Detailed Information

NG is a 3 mg glucagon dry nasal powder. It is delivered via a nasal single-dose container that

  • is ready-to-use and requires no reconstitution

  • is a compact, portable, single-use, drug-device combination, and 

  • does not require a person to inhale.1,2

NG is indicated for the treatment of severe hypoglycaemia in adults, adolescents, and children aged 4 years and over with diabetes mellitus.3

References

1. Rickels MR, Ruedy KJ, Foster NC, et al; T1D Exchange Intranasal Glucagon Investigators. Intranasal glucagon for treatment of insulin-induced hypoglycemia in adults with type 1 diabetes: a randomized crossover noninferiority study. Diabetes Care. 2016;39(2):264-270. https://doi.org/10.2337/dc15-1498

2. Sherr JL, Ruedy KJ, Foster NC, et al; T1D Exchange Intranasal Glucagon Investigators. Glucagon nasal powder: a promising alternative to intramuscular glucagon in youth with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2016;39(4):555-562. https://doi.org/10.2337/dc15-1606

3. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn July 24, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss