Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Användning vid nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs baserat på njurfunktion

Use in Renal Impairment

No dose adjustment is required based on renal function. 1

No formal studies have been performed to evaluate the effects of renal impairment on the PK properties of Nasal Glucagon.2

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

PK = pharmacokinetic

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss