Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Användning vid nedsatt leverfunktion

Inga studier har utförts för att studera effekterna av nedsatt leverfunktion på de farmakokinetiska egenskaperna för glukagon näspulver.

Use in Hepatic Impairment

No dose adjustment is required based on hepatic function.1

No formal studies have been performed to evaluate the effects of hepatic impairment on the PK properties of Nasal Glucagon.2

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

PK = pharmacokinetic

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss