Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Användning på pediatriska patienter under 4 års ålder

Glukagon näspulver är inte indicerat för behandling av allvarlig hypoglykemi hos pediatriska patienter under 4 års ålder.

Detailed Information

The safety and efficacy of NG in infants and children aged 0 to < 4 years have not yet been established. No data are available.1

NG is indicated for the treatment of severe hypoglycaemia in adults, adolescents, and children aged 4 years and over with diabetes mellitus.1

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn August 15, 2019


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss