Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Användning med sulfonylurea

Användningen av glukagon näspulver på personer som behandlas med sulfonylurea har inte studerats.

Detailed information

NG is indicated for the treatment of severe hypoglycaemia in adults, adolescents, and children aged 4 years and over with diabetes mellitus.1

The use of Nasal Glucagon in people treated with sulfonylureas has not been studied.

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss