Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Användning hos patienter med COVID-19

Användningen av glukagon näspulver hos patienter med COVID-19 har inte studerats.

SE_cFAQ_NG089_CORONAVIRUS
cFAQ
cFAQ
SE_cFAQ_NG089_CORONAVIRUS
en-GB

Use of Glucagon Nasal Powder in a Patient With COVID-19

COVID-19 is an infectious respiratory disease caused by SARS-CoV-2, previously referred to as "2019 novel coronavirus."1

Lilly has not studied the use of NG in patients with COVID-19 nor in patients at risk of contracting COVID-19.

Clinicians should use their clinical judgment in determining the most appropriate approach in treating a patient with NG who has confirmed or suspected COVID-19.

Infectious Disease Resources for COVID-19

For current information on COVID-19, please refer to

References

1Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. World Health Organization. Accessed March 17, 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

2Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. European web page of the World Health Organization. Accessed March 20, 2020. http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19

3International Diabetes Federation Europe. COVID-19 outbreak: guidance for people with diabetes. https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html. Accessed March 18, 2020

4COVID-19. European Centre for Disease Prevention and Control. Accessed March 20, 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Glossary

COVID-19 = coronavirus disease 2019

Lilly = Eli Lilly and Company

NG = nasal glucagon

SARS-CoV-2 = severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

EU WHO = World Health Organization (European regional office)

IDF = International Diabetes Federation

ECDC = European Centre for Disease Prevention and Control

Datum fӧr senaste ӧversyn 2020 M03 17


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss