Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Användning av både glukagon för nasalt bruk och glukagon för injektion vid enstaka hypoglykemisk händelse

Det har inte gjorts några studier om användningen av både glukagon näspulver och glukagon för injektion för behandling av en enstaka, allvarlig hypoglykemisk händelse.

Detailed Information

There have been no studies conducted on the administration of NG and glucagon for injection, either NG followed by glucagon for injection or glucagon for injection followed by NG, to treat a single, severe hypoglycemic event. Thus, Eli Lilly and Company has no information on this usage of NG.

The recommended dose is 3 mg glucagon administered into one nostril.1

After giving the dose, call for medical help right away.1

References

1. Baqsimi [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss