Baqsimi ® (glukagon näspulver)

För fullständig produktresumé för Baqsimi® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

Baqsimi® (glukagon näspulver): Absorptionsförbättrare

Glukagon näspulver innehåller dodecylfosfokolin som en absorptionsförbättrare.

Detailed Information

NG contains dodecylphosphocholine, an excipient used as an absorption enhancer.1

References

1. Reno FE, Normand P, McInally K, et al. A novel nasal powder formulation of glucagon: toxicology studies in animal models. BMC Pharmacol Toxicol. 2015;16:29. http://dx.doi.org/10.1186/s40360-015-0026-9.

Glossary

NG = nasal glucagon (glucagon nasal powder)

Datum fӧr senaste ӧversyn 2019 M07 24


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss